🔹️مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام «همیارنیک جنوب پارسه» شهرستان مرودشت بازدید کرد.

🔹️مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام «همیارنیک جنوب پارسه» شهرستان مرودشت بازدید کرد.

با هدف تعامل بیشتر با دامداران انجام شد
🔴 بازدید مدیر عامل پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام

🔹️مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس از مرکز جمع‌آوری شیرخام «همیارنیک جنوب پارسه» شهرستان مرودشت بازدید کرد.

🔸️به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در این بازدید محمد بزم‌آراء با اشاره به تلاش‌های موثر دامداران و مراکز جمع‌آوری شیرخام در این شرایط حساس، بر اهمیت همکاری متقابل دامداران و مراکز با شرکت پگاه فارس تاکید کرد.

🔹️بزم‌آراء افزود: پگاه فارس همواره کوشیده است تا با حمایت از دامداران و مراکز جمع‌آوری شیر به‌عنوان نخستین حلقه تولید، روند تولید شیر را با مخاطرات کمتری همراه سازد.

🔸️وی اضافه کرد: حمایت از زنجیره تولید، مهمترین استراتژی پگاه فارس در چرخه فرآوری محصولات لبنی است.

 🔹️گفتنی است در این بازدید، دامداران و مدیران مراکز جمع‌آوری شیرخام نیز به بیان مسایل و چالش‌های پیش رو پرداخته و خواستار رفع موانع در راستای‌ پیشبرد امور شدند.