افتخارات

دی ۷, ۱۳۹۹

صنایع شیر ایران (پگاه )برگزیده جشنواره مشتری مداری

پگاه پیشگام در امر مشتری مداری صنایع شیر ایران برگزیده جشنواره مشتری مداری تندیس جشنواره مشتری مداری به شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، اعطا شد.
دی ۱, ۱۳۹۸

دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۸۹

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران «پگاه»وشرکتهای تحت پوشش طی سال ۸۹  افتخارات بین المللی سال ۸۹ •  اخذ گواهینامه استاندارد ایمنی مواد غذایی ISO22000 •  اخذ گواهینامه ISO9001-2008 •  استقرار سیستم OHSAS 18001-IMS • ISO140001, ISO190001 •  دریافت واستقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط ۲ شرکت افتخارات ملی سال ۸۹ •  رتبه اول صنایع غذایی در فهرست صد شرکت برتر []
دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۰

افتخارات شرکت صنایع شیر ایران «پگاه» وشرکتهای تحت پوشش طی سال ۹۰ افتخارات بین المللی سال ۹۰                                                  •  دریافت دیپلم افتخار در حوزه فعالیتهای ترویجی مصرف شیر از فدراسیون بین المللی شیر •  کسب مقام فینالست در جایزه فدراسیون بین المللی شیردر حوزه گسترش شیر مدارس •  دریافت ۲  گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه (ایزو ۱۷۰۲۵) •  دریافت استاندارد ایزو []