نوآوری

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵

نوآوری

۱- تولید محصولات رژیمی از جمله پنیر با نمک جایگزین و کشک بی نمک: در تولید پنیر با نمک جایگزین بخشی از نمک سدیم با نمک پتاسیم جایگزین شده و این محصول را جهت بیماران قلبی عروقی مناسب نموده است. لازم به ذکر است این محصول برای بیماران کلیوی توصیه نمی گردد. کشک بی نمک با حداقل میزان نمک که []