مناقصه ها

شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

برگ شرایط مناقصه تامین نیرو ۱۴۰۲
مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت سوله ۱۳۵۰ متری

👈برگ شرایط مناقصه سوله ۱۳۵۰ متری ۱۴۰۲👉
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی

اسفند ۲۲, ۱۴۰۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای تغییر سیستم وبروزرسانی قسمت فیلر دستگاه بسته بندی آرسیل