اخبار

مشاهده خبر

مراسم جشن ایام الله دهه فجروپیروزی چهل ویکمین سالگرد شکوهمندانقلاب اسلامی ایران باحضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه شهرستان زرقان وفرمانده سپاه ناحیه زرقان ،ریاست ا‌داره کار،تعاون ورفاه اجتماعی ومقامات استانی وجمع پرشورپرسنل درمحل شرکت شیر پگاه فارس انجام پذیرفت.

مراسم جشن ایام الله دهه فجروپیروزی چهل ویکمین سالگرد شکوهمندانقلاب اسلامی ایران باحضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه شهرستان زرقان وفرمانده…..