اخبار سايت

مشاهده خبر

پذیرایی از همکاران محترم شرکت شیرپگاه فارس به مناسبت میلادپرخیروبرکت امام حسین (ع) (روز پاسدار) ومیلادباسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) (روزجانباز)

پذیرایی از همکاران محترم شرکت شیرپگاه فارس به مناسبت **میلادپرخیروبرکت امام حسین (ع) (روز پاسدار) *ومیلادباسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)…..

مشاهده خبر

حضور پگاه فارس در نخستین کنگره بین‌المللی پریناتولوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتولوژی و نئوناتالوژی

شرکت شیرپگاه فارس** در بزرگترین گردهمایی پزشکان عمومی،متخصصان اطفال،زنان،تغذیه،مدیران درمانگاهای عمومی وتخصصی ،روئسای بیمارستان های تخصصی وپرستاران وسوپروایزرهای بیمارستانها،کارشناسان تغذیه…..

مشاهده خبر

بازدید مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس به همراه تعدادی از مدیران با توجه به بارندگی های اخیر و پیش بینی های هواشناسی مبنی بر وقوع شرایط اضطراری ،از قسمت های مختلف شرکت و انبارها و تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی و بسیج تمام نیروها و ظرفیت ها در جهت پیشگیری از بروز حوادث

بازدید مدیرعامل محترم شرکت پگاه فارس به همراه تعدادی از مدیران با توجه به بارندگی های اخیر و پیش بینی…..

مشاهده خبر

تقدیروتشکرریاست محترم اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی زرقان ازمدیرعامل محترم شرکت شیرپگاه فارس به پاس توجه ویژه به نیروی انسانی و کارگران شرکت

تقدیروتشکرریاست محترم اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی زرقان از مدیرعامل محترم شرکت شیرپگاه فارس به پاس توجه ویژه به نیروی انسانی…..