مزايده ها

مرداد ۲۹, ۱۳۹۹

مزایده دستگاه اسلیو گذار لیبل شیرینگ

مزایده اسلیو گذار لیبل شیرینگ ۹۹
تیر ۴, ۱۳۹۹

مزایده کمپرسور هوای ترنادو

شرایط مزایده کمپرسور هوای ترنادو
تیر ۴, ۱۳۹۹

مزایده داینا پلاست ،دستگاه (BLOW MOULDING)

شرایط مزایده دستگاه داینا پلاست
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

مزایده عمومی ضایعات شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس

مزایده ضایعات ۹۹